O programie

Dynamiczny rozwój Internetu zmienił rzeczywistość, w jakiej obecnie dorastają dzieci. Internet stał się czymś w rodzaju globalnego podwórka dostępnego dla współczesnych młodych ludzi 24 godziny na dobę.

Poza niewątpliwymi korzyściami płynącymi z użytkowania mediów elektronicznych i Internetu, takimi jak:

  • nieograniczony dostęp do informacji,
  • szybki kontakt z innymi ludźmi,
  • rozmaite ułatwienia w załatwianiu spraw życia codziennego,

niosą one szereg zagrożeń dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Niekontrolowane i nieumiarkowane korzystanie z nowych mediów, niebezpieczne treści, niebezpieczne znajomości, cyberprzemoc czy używanie mowy nienawiści, w tym hejtowanie, to tylko niektóre z nich. Na te zagrożenia szczególnie narażeni są najmłodsi użytkownicy Internetu.

Wspólne kroki w Cyberświecie

Program Wspólne kroki w Cyberświecie ma za zadanie ukształtowanie u dzieci uczących się w trzecich klasach szkoły podstawowej wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i innych mediów elektronicznych, a także chronią przed uzależnieniami od nich. Wiodącą strategią profilaktyczną, na której opiera się program, jest kształtowanie umiejętności życiowych dzieci.

Umiejętności życiowe dzieci zbudowane są na dobrych relacjach z dorosłymi. Podstawowym czynnikiem chroniącym dzieci przed zachowaniami ryzykownymi jest pozytywna więź z rodzicami. Dobry kontakt ze wspierającym i życzliwym nauczyciclem potrafi również działac chroniąco.

Dlatego tak istotne są postawy nauczycieli wobec uczniów oraz ich umiejętności wychowawcze.

Dotyczy to zwłaszcza umiejętności komunikacyjnych, które mogą pomóc uczniowi w budowaniu adekwatnej samooceny, rozwijaniu samoświadomości, motywacji, umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z emocjami czy w doświadczaniu wspólnoty z innymi dziećmi w grupie. Takie techniki pracy z uczniami, jak budowanie informacji zwrotnych czy odzwierciedlenie uczuć, są istotną częścią realizacji programu profilaktycznego. Nawet najlepszy program profilaktyczny nie spełni bowiem swojego zadanie bez odpowiedniego przygotowania realizatorów.


Wychodząc z tego przekonania, proponujemy program profilaktyczny do realizacji w klasach trzecich szkół podstawowych wraz ze wskazówkami na temat umiejętności profilaktycznych realizatora, których wykorzystanie będzie sprzyjało jego realizacji.

Zostań realizatorem

Realizatorem programu może zostać nauczyciel, psycholog lub pedagog, pracujący z młodzieżą w szkole podstawowej w klasach III.

Zostań realizatorem