O „Wspólnych krokach” na Mazowszu

11 kwietnia 2019 r. podczas konferencji „Dobre praktyki dla Mazowsza w zakresie profilaktyki uzależnień” zaprezentowano program „Wspólne kroki w Cyberświecie”. Prezentację poprowadził M. J. Sochocki. Prelegent omówił cele programu w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców, wskazał strategie profilaktyczne, do których odwołuje się projekt. Podczas prezentacji wymieniono także czynniki chroniące i czynniki ryzyka, na które oddziałuje program. M. J. Sochocki przedstawił także niektóre wyniki ewaluacji. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem.

Konferencję zorganizowało Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej we współpracy z Krajowym Biurem do spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zostań realizatorem

Realizatorem programu może zostać nauczyciel, psycholog lub pedagog, pracujący z młodzieżą w szkole podstawowej w klasach III.

Zostań realizatorem