Zakończyła się II edycja projektu

Z końcem roku szkolnego 2018/19, czyli 21 czerwca 2019 r., dobiegła końca II edycja wdrożeń programu „Wspólne kroki w Cyberświecie”. Przeszkolono 96 realizatorów zajęć, program wdrożono w 96 klasach III szkół podstawowych, a także przeprowadzono dodatkowe badania ewaluacyjne. W zajęciach uczestniczyło blisko 1500 uczniów. Dzieci brały aktywny udział w zajęciach organizowanych w szkołach, angażowały się w rozwiązywanie wspólnych zadań w domu – z rodzicami, współprowadziły klasowe blogi.

Wyniki badań ewaluacyjnych świadczą, że młodzi odbiorcy podnieśli swoje kompetencje m.in. w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu i innych mediów elektronicznych, a także nauczyli się lepiej rozpoznawać zagrożenia wiążące się z korzystaniem z nowych mediów. Innym ważnym obszarem korzystnych zmian było lepsze komunikowanie się z innymi ludźmi i budowanie relacji (bezpośrednio oraz za pośrednictwem Internetu i innych mediów elektronicznych).

Zostań realizatorem

Realizatorem programu może zostać nauczyciel, psycholog lub pedagog, pracujący z młodzieżą w szkole podstawowej w klasach III.

Zostań realizatorem