„Wspólne kroki” na forum specjalistów

25 lipca 2019 r., w Warszawie, miała miejsce prezentacja na temat programu „Wspólne kroki w Cyberświecie”. Odbyła się ona podczas III Międzynarodowej Konferencji „Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym w Polsce i innych krajach europejskich”, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”. W imieniu Fundacji Poza Schematami prezentację przedstawił Marcin J. Sochocki. Jego wystąpienie stanowiło element sesji poświęconej hazardowi i uzależnieniom behawioralnym. Prelegent omówił historię powstania projektu, jego założenia i strukturę. Główna część wystąpienia poświęcona była zrelacjonowaniu wyników badań ewaluacyjnych. M. J. Sochocki zaprezentował najnowsze rezultaty pomiarów ankietowych na temat skuteczności oddziaływań programu.

Dane uzyskane w 2019 r. wpisują się w poprzednio zrealizowane badania i świadczą, że program „Wspólne kroki w Cyberświecie” jest nie tylko wysoko oceniany przez realizatorów i odbiorców ale także, że przynosi pozytywne rezultaty dotyczące m.in.: reguł komunikowania się w Internecie, budowania relacji w komunikacji online, wiadomości z zakresu zagrożeń wiążących się z wykorzystywaniem Internetu, kierowania swoimi emocjami i oczekiwaniami, a także korzystania z Internetu do rozwoju osobistego.

Zostań realizatorem

Realizatorem programu może zostać nauczyciel, psycholog lub pedagog, pracujący z młodzieżą w szkole podstawowej w klasach III.

Zostań realizatorem