Strona internetowa Wspólne Kroki

Witamy na stronie internetowej programu „Wspólne kroki w Cyberświecie”.

Program Wspólne kroki w Cyberświecie ma za zadanie ukształtowanie u dzieci uczących się w trzecich klasach szkoły podstawowej wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i innych mediów elektronicznych, a także chronią przez uzależnieniami od nich. Wiodącą strategią profilaktyczną, na której opiera się program, jest kształtowanie umiejętności życiowych dzieci.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, konieczne zajrzyj na stronę o programie. Zachęamy również do kontaktu, jeżeli chcesz zostać realizatorem programu w swojej placówce.

Zostań realizatorem

Realizatorem programu może zostać nauczyciel, psycholog lub pedagog, pracujący z młodzieżą w szkole podstawowej w klasach III.

Zostań realizatorem